ขนส่งร่อนหนังสือแจ้งเพิกถอนการจดทะเบียนรถขายทอดตลาดผิดกฏหมายของขส.ทบ.605 คัน  ย้ำผู้ครอบครองรถต้องนำหลักฐานมาแสดงที่ขนส่งจังหวัด เพื่อเรียกร้องสิทธิ์ พร้อมเร่งควานตัวคนผิดลงโทษ เตือนประชาชนระวังกลุ่มมิจฉาชีพปลอมเอกสารขายรถมือ 2 จากเต๊นท์วอนตรวจสอบข้อมูลถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจ

นายสนิท พรหมวงษ์  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.)  เปิดเผยถึงกรณีที่กรมฯสั่งเพิกถอนการจดทะเบียน รถขายทอดตลาดของกรมการขนส่งทหารบก (ขส.ทบ.)  จำนวน 605 คัน เนื่องจากเป็นการยื่นเอกสารเท็จของกลุ่มมิจฉาชีพว่า   ได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานขนส่งจังหวัดที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำขั้นตอนการดำเนินการ เพื่อเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายกับผู้นำรถมาจำหน่ายโดยมิชอบแก่ผู้ครอบครองรถที่ซื้อรถมาโดยสุจริต เพื่อพิทักษ์สิทธิของตนเอง ทั้งนี้ล่าสุดกรมฯ ได้ส่งหนังสือแจ้งเพิกถอนการจดทะเบียนรถทั้งหมดไปยังผู้ครอบครองรถแล้ว ดังนั้น เมื่อผู้ครอบครองรถได้รับหนังสือแจ้งเพิกถอนการจดทะเบียนรถ ให้นำเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับตัวรถทั้งหมด ได้แก่ คู่มือจดทะเบียนรถ เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี และแผ่นป้ายทะเบียนรถ นำมาติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงานขนส่งจังหวัดที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป หรือติดต่อขอรับคำแนะนำกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบ หรือติดต่อขอข้อมูลจาก ขส.ทบ. ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี  ส่วนกรณีผู้ประกอบการเต้นท์รถมือสอง ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีรถบางส่วนที่มาจากการยื่นเอกสารประมูลขายทอดตลาดเป็นเท็จนั้น  ผู้ประกอบการสามารถขอตรวจสอบข้อมูลตัวรถได้กับกรมฯ     เพื่อป้องกันการครอบครองรถผิดกฎหมายไม่ทราบแหล่งที่มาได้ทันที  รวมทั้งขอเตือนประชาชนซื้อรถมือ 2 จากเต๊นท์รถระวังกลุ่มมิจฉาชีพปลอมเอกสารขายรถมือ 2 โดยเฉพาะการซื้อรถโอนลอย ในทุกกรณีแนะนำให้ดำเนินการทางทะเบียนหรือนำรถเข้าตรวจสภาพด้วยตนเอง เพราะอาจได้รับเอกสารปลอมและรถที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยอาจเป็นรถที่ไปก่ออาชญากรรมหรือไปพัวพันคดียาเสพติด. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews