MGR Online – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการราชทัณฑ์ วินิจฉัยการพักการลงโทษ เปลี่ยนชื่อเรียกระดับชั้นนักโทษเด็ดขาดจากชั้นเลว ให้เปลี่ยนเป็น ชั้นต้องปรับปรุง

วันนี้ (1 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 61 พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการราชทัณฑ์ ครั้งที่ 2/2561 เพื่อพิจารณาร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ ลดวันต้องโทษ และการคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดที่จะสั่งออกไปทำงานสาธารณะ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

โดยการประชุมดังกล่าวได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อเรียกระดับชั้นนักโทษเด็ดขาดจากชั้นเลว ให้เปลี่ยนเป็น ชั้นต้องปรับปรุง และชั้นเลวมาก เป็น ชั้นต้องปรับปรุงมาก เพื่อไม่เป็นการตอกย้ำความผิดของผู้ต้องขัง ซึ่งจะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติให้ผู้ต้องขังสามารถกลับมาเป็นคนดีของสังคมได้เมื่อภายหลังพ้นโทษ

พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า ในวันดังกล่าว กรมราชทัณฑ์ ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) กรมราชทัณฑ์ ครั้งที่ 2/2561 ขึ้น โดยมีมติพิจารณาลงโทษข้าราชการกรณีกระทำผิดวินัย และมีความเห็นให้ไล่ออก จำนวน 5 ราย ซึ่งมีพฤติการณ์ต่างๆ ได้แก่ เบิกจ่ายเงินร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังไม่ถูกต้องเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 1 ราย, พบโทรศัพท์มือถือสิ่งของต้องห้าม เมื่อตรวจสอบขยายผล ปรากฏมีข้อมูลเชื่อมโยงส่งข้อความและการโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ 1 ราย, ทุจริตยักยอกเงินฝากผู้ต้องขังไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว 1 ราย และ ละทิ้งหน้าที่ติดต่อในคราวเดียวกันเกิน 15 วัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร จำนวน 2 ราย ซึ่งการลงโทษทางวินัยดังกล่าวก็เพื่อมิให้เป็นแบบอย่างกับข้าราชการอื่นๆ ตลอดจนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ

“สำหรับกรณี นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข ผู้ต้องขังที่เพิ่งได้รับการปล่อยตัวออกไป แล้ววิพากษ์วิจารณ์นโยบายผ้า 3 ผืน ซึ่งขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนนั้น กำลังเร่งปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ภายในเรือนจำให้ดีขึ้น และให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาลผู้ต้องขังเป็นพิเศษ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการของบกลางเพื่อจัดซื้อที่นอนยางพาราให้ผู้ต้องขัง แทนผ้าห่มปูนอนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน” อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าว

ขอบคุณข่าวที่มีประโยชน์ และติดตามข่าวฉบับเต็มได้ที่ ผู้จัดการออนไลน์