เลขาฯ สมช. ระบุกรณีตั้งค่าหัวแม่ทัพภาค 4 เป็นฝีมือผู้เห็นต่าง เชื่อประชาชนเข้าใจ กอ.รมน.เตรียมล่าตัวมือโพสต์ ด้านดีอีเตรียมร่างยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางไซเบอร์ ควบคุมสังคมโซเชียล

พล.อ.ทวีป เนตรนิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กล่าวถึงกรณีการตั้งค่า พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 ว่า เป็นสิ่งที่ผู้เห็นต่างพยายามแสดงออกเพื่อตอบโต้ แสดงออกถึงความเกลียดชังภาครัฐ ซึ่งยังมีส่วนน้อย และขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนของ กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้าว่าเกี่ยวกับกับกลุ่มอาร์เคเคหรือไม่ ส่วนการใช้โซเชียลมีเดียในการแสดงออกนั้น อาจเพราะเป็นช่องทางที่ง่ายที่สุดในการเข้าถึง ซึ่งต้องดำเนินการจับกุมให้ได้ และสืบสวนขยายผลเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงว่าเป็นเพียงความคึกคะนองของกลุ่มวัยรุ่น และหลังจากนี้จะต้องติดตามความเคลื่อนไหวต่อไป

“การโพสต์ตั้งค่าหัวแม่ทัพภาค 4 ถ้าโพสต์ครั้งเดียวหมายถึงเป็นเพียงความคึกคะนอง ต้องมีการติดตาม หากโพสต์อย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าทุกอย่างมีเหตุผล ต้องนำมาวิเคราะห์ ดูความเชื่อมโยง มีกระบวนการหรือไม่ พิจารณาให้รอบคอบและวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางดำเนินการต่อไป ตัวเลขเงิน 1 ล้านบาท ไม่ได้บ่งบอกอะไร คิดอะไรได้ก็เขียนออกมา ต้องการเขียนเพื่อแสดงการตอบโต้นโยบายของรัฐ ยืนยันเป็นคนกลุ่มน้อยที่มีแนวคิดในการต่อต้าน ประชาชนมีความเข้าใจในการดำเนินการของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม ขอยืนยันว่ารัฐบาลพยายามสร้างความเข้าใจกับประชาชนถึงความตั้งใจและความพยายามในการสร้างสันติสุขในพื้นที่และประชาชนส่วนใหญ่ก็มีความเข้าใจ” พล.อ.ทวีป กล่าว

พล.อ.ทวีป ยังเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายด้านความมั่นคง ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์เรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อกำหนดกรอบแนวทางให้ภาครัฐและเอกชนตระหนักถึงภัยคุกคามต่าง ๆ ในโลกไซเบอร์ โดยเฉพาะสถาบันการเงินที่เป็นกลุ่มเสี่ยง

พล.อ.ทวีป กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ที่ประชุม ยังมีความกังวลถึงการแสดงความคิดเห็นของบุคคลในโซเชียลมีเดียที่สร้างความวุ่นวายและความเกลียดชังในสังคม โดยให้กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) จัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาในการร่าง พ.ร.บ.เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ขณะเดียวกันยังเห็นชอบร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง ซึ่งจัดทำขึ้นตาม พ.ร.บ.ความมั่นคงในปัจจุบัน ตลอดจนเห็นชอบการจัดทำร่างยุทธศาสตร์การต่อต้านการก่อการร้าย เพื่อทุกภาคส่วนตระหนักรู้ถึงภัยการก่อการร้าย.-สำนักข่าวไทย